Loading...

Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors

El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros en préstecs. L'objectiu general és que tant empreses com autònoms puguin emprendre els seus projectes i plans de creixement i modernització amb les millors garanties i avantatges.

 

Beneficiaris:

Els beneficiaris dependran del tipus d'ajut ICO a què s'opti:

 • ICO Verd
  • Autònoms
  • PIMES
  • Empreses
  • Llars
 • ICO Empreses i Emprenedors
  • Autònoms i emprenedors
  • Particulars i comunitats de propietaris
  • Empreses, Fundacions, ONG i Administració Pública

 

Línies dactuació:

La línia d'actuació transversal per a tots dos ICOs són projectes encarats a l'impuls, el creixement i la transformació verda i digital.

D'altra banda, a nivell concret, cada ICO té les seves particularitats i línies d'actuació, que es descriuen a continuació:

 • ICO Verd:
  • Projectes dedicats a afavorir la inversió en transport sostenible
  • Projectes per afavorir la inversió l'ús i la implantació d'energies renovables
  • Projectes de descarbonització
  • Projectes per fomentar l'economia cirular
  • Projectes per a una millor resiliència i lluita contra el canvi climàtic i els usos d'aigua

 

 • ICO Empreses i Emprenedors
  • Projectes dinversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.
  • Projectes de digitalització i, en particular, els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits al programa Accelera Pyme
  • Rehabilitació dhabitatges i edificis

 

Línia ICO Verd

La Línia ICO Verda disposarà de 22.000 milions d'euros per finançar projectes a empreses privades i públiques i llars amb l'objectiu de donar suport a la transició verda.

S'utilitzaran els quatre tipus d'instruments financers previstos:

 • línia de mediació amb les entitats financeres
  • Es podrà finançar el 100% del projecte.
  • Llargs terminis damortització i carència.
  • Les entitats financeres estudien i analitzen les operacions.
 • finançament directe ICO
  • Es podrà finançar fins al 70% del projecte
  • En cofinançament amb entitats financeres privades en igualtat de condicions (pari passu).
 • compra de títols de deute
  • Per a empreses espanyoles amb programes d‟emissió de deute en mercats organitzats.
 • inversions en capital risc.
  • Inversions a través de gestores/fons en capital risc supervisades per CNMV, ESMA o un altre organisme de supervisió de la UE.
  • Co-inversions directes en startups i scale-ups.
  • Per a projectes digitals i verds.
  • La participació d'AXIS serà com a màxim del 49%.

Es finançaran projectes que compleixin l'etiquetatge verd, és a dir, que es puguin considerar inclosos en alguna de les activitats climàtiques o mediambientals recollides en la metodologia de seguiment per a l'acció pel clima de l'Annex VI Reglament (UE) 2021/ 241 del Parlament Europeu, amb una contribució al canvi climàtic almenys del 40%.

 • Serà obligatori validar que el projecte es troba inclòs entre les categories de les activitats climàtiques contemplades (etiquetatge o tagging verd) abans que el finançament sigui concedit.
 • Aquesta comprovació la realitzarà una entitat externa contractada per l'ICO.

 

Requisits comuns que han de complir totes les operacions

 • El finançament no es podrà destinar a refinançaments ni reestructuracions.
 • El finançament no es podrà destinar a cobrir els mateixos costos que estiguin coberts per altres subvencions/préstecs/garanties de fons europeus.
 • El receptor del finançament ha d'estar al corrent de pagament de les obligacions reemborsament d'altres préstecs o bestretes a càrrec dels pressuposts generals de l'Estat.
 • Tots els projectes i les inversions finançades han de ser econòmicament viables.
 • Totes les operacions que es financin amb recursos del PRTR (Fons Next Gen) hauran d'acreditar que compleixen amb el principi DNSH (Do No Significant Harm).
  • Amb l'objectiu de simplificar el màxim possible aquesta acreditació, pensant en els autònoms i les empreses més petites, la Comissió Europea ha aprovat que en el cas d'operacions per un import inferior a 10M€ es faci mitjançant declaració responsable.

 

Línia ICO empreses i emprenedors

Aquesta línia compta amb 8.150 milions d'euros i té com a objectiu finançar projectes que potenciïn el creixement i la resiliència de les empreses espanyoles, especialment les més petites. Dins aquesta línia s'ha dissenyat un tram de 1.000 milions per al sector turístic, i un segon tram de 150 milions per al finançament de projectes relacionats amb la digitalització i IA a universitats.

El finançament es podrà destinar, entre d'altres, a desenvolupar els projectes d'inversió i/o les necessitats generals de l'activitat:

 • Necessitats de liquiditat com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors,
 • compra de merc ànsia, etc.
 • Necessitats tecnològiques
 • Adquisició dactius fixos nous o de segona mà.
 • Vehicles turismes i industrials
 • Adequació i reforma d'instal·lacions
 • Adquisició dempreses.
 • Rehabilitació o reforma dedificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos
 • anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de
 • comunitats de propietaris i particulars.

 

El finançament es pot sol·licitar a qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte. Serà, en aquest cas, l'Entitat de Crèdit on es presenti la sol·licitud la que decidirà sobre la concessió del finançament.

 

L'import màxim per client i any és de 12,5 milions d'euros en una o més operacions. Aquest import es pot rebre sota la modalitat de préstec, lísing, rènting o línia de crèdit.

Es pot triar entre un tipus dinterès fix o variable.

 • En cas que l'operació formalitzada sigui un rènting, el tipus d'interès serà fix.
 • Si loperació és dinterès variable, aquest serà revisat semestralment per lentitat de crèdit.

Aquest finançament serà compatible amb ajuts rebuts de les comunitats autònomes (CCAA) o altres institucions.

 

Termini presentació:

Durant tot l'any 2024 per a .la línia ICO Empreses i Emprenedors.

Pendent de terminis i convocatòria per a la línia ICO Verda

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.