Loading...

PROGRAMA NEOTEC 2020

OBJECTE

Mitjançant el programa NEOTEC, el CDTI vol reforçar a les empreses joves (menys de 3 anys) vinculades a la transferència d'investigació. L'objectiu del programa és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses.

 

BENEFICIARIS

Petites empreses innovadores, que compleixin mínim un dels següents requisits:

  • Demostrar que desenvoluparan, productes, serveis o processos nous/millorats respecte a l'estat de la tècnica i que impliquin risc de fracàs tecnològic/industrial.
  • Costos de R+D mínims del 10% del total dels seus costos d'explotació durant al menys 1 dels 3 anys previs a la concessió de l'ajut i, per a empreses noves, en l'exercici fiscal en curs.

No podran ser beneficiàries les empreses que hagin resultat beneficiàries, amb caràcter previ a la present convocatòria, d'anteriors ajudes NEOTEC.

 

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes empresarials (pla d'empresa), en què la tecnologia i la innovació contribueixin a la diferenciació de l'empresa i serveixin de base a l'estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.

Els projectes podran ser de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant, no s'adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials que el seu model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

 

REQUISITS DELS PROJECTES

  • Pressupost finançable mínim: 175.000 euros.
  • Petita empresa: <50 treballadors i volum de negocis anual <10 milions d’euros.
  • Empreses no cotitzades i que no han d'haver distribuït beneficis.
  • Empreses constituïdes dins dels 3 anys anteriors a el tancament del termini de sol·licitud i amb data d'atorgament de l'escriptura de constitució de l'empresa a almenys 6 mesos abans de la data de tancament del termini de sol·licitud.
  • Capital social mínim de 20.000 euros.
  • Comptes anuals dels 2 últims exercicis dipositats al Registre Mercantil.
  • Actuacions anuals o plurianuals. Des de 01/01/2020 fins 31/12/2020 o 31/12/2021.
  • Màxim del 50% del cost total subvencionat per subcontractació d'activitats.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Es tracta d’una subvenció a fons perdut amb una intensitat màxima del 70% del pressupost de l’actuació. La quantia màxima per beneficiari és de 250.000 euros.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins al 30/06/2020 a les 12:00 hores.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.