Loading...

COVID19 - LÍNIA D'AVALS ICO

OBJECTE

Facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris
 • Factures
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries

BENEFICIARIS

Les empreses i autònoms.

ENTITATS FINANCERES QUE HI OPEREN

 • Entitats de crèdit
 • Establiments financers de crèdit
 • Entitats de diners electrònics
 • Entitats de pagaments

OPERACIONS AVALADES

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d'operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d'activitat, que tinguin domicili social a Espanya i que s'hagin vist afectats pels efectes econòmics de la COVID-19 sempre que:

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.
 • Les empreses i autònoms:

No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre del 2019.

No estiguin subjectes a un procediment concursal a data 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

Quan sigui aplicable el Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 2019.12.31 acord amb els criteris establerts en l'article 2 (18) de el Reglament de la Comissió Nº 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior.

 • El finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

CARACTERÍSTIQUES

En el primer tram activat de la Línia d'Avals, per import de 20.000 milions d'euros, es creen dos subtrams:

 • Fins 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i PIMES.
 • Fins 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de PIME.

PERCENTATGE MÀXIM DE COBERTURA DE L’AVAL

En el cas d'autònoms i PIMES l'aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.

Per a la resta d'empreses, que no tinguin la consideració de PIME, l'aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.

L'aval no dóna cobertura a conceptes diferents al principal de l'operació, com ara pagament d'interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

IMPORT QUE ES POT AVALAR

 1. Per préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses:

El principal de l'operació de préstec o altres modalitats de finançament segons el règim de minimis aplicable, fins a un màxim de 1.500.000 €.

 1. Per préstecs per sobre d’1,5 milions d'euros, o quan no sigui aplicable el règim de minimis:

L'aplicació del Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l'operació per a aquelles amb venciment posterior a 2020.12.31. Simplificant serien:

 • Doble de la massa salarial en 2019, (incloent cotitzacions socials i cost de personal de les subcontractes ocupades a les seus).
 • 25% de la facturació de 2019
 • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als propers:
  • PIME 18 mesos
  • No PIME 12 mesos
 • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.

TERMINI

Les entitats financeres poden sol·licitar l'aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020 i fins el 30 de setembre de 2020.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.