Loading...

COVID19 - SUBVENCIONS PROJECTES D'R+D I INVERSIÓ PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA SANITARIA

OBJECTE
Subvencions a projectes d’R+D i d'Inversió per fer front a l'emergència sanitària declarada per la malaltia COVID-19.

BENEFICIARIS

Projectes d’R+D:

 • Empreses vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.
 • Centres Tecnològics i/o Centres de Suport a la Innovació inscrits en el registre de centres (Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre).

Projectes d'inversió:

 • Empreses vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Pressupost de la convocatòria: 12.000.000 euros.
 • Només es concedirà un ajut per beneficiari.
 • La quantia individualitzada de les ajudes es determinarà en funció de el cost finançable real del projecte, de les característiques dels beneficiaris i de les disponibilitats pressupostàries.
 • Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut per la mateixa finalitat.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’R+D:

 • Projectes d’R+D individuals
 • Activitats de recerca industrial i/o desenvolupament experimental relacionades amb la COVID-19, incloent la investigació sobre vacunes, medicaments i tractaments, productes sanitaris i equips hospitalaris i mèdics, desinfectants i roba i equips de protecció, etc.
 • Inici al 2020 i finalització, com a màxim, el 31 d'octubre de 2021.

Projectes d’inversió:

 • Projectes d'inversió individuals
 • Inversions per a la fabricació de productes relacionats amb la COVID-19. S'inclouen en aquest concepte els medicaments (incloses vacunes) i tractaments, els ingredients farmacèutics actius i les matèries primeres; els productes sanitaris, els equips hospitalaris i mèdics, etc.
 • Hauran d’implicar una millora en el procés de producció habitual de beneficiari o un increment de la seva capacitat de producció.
 • Durada màxima de 6 mesos, a comptar de la data de concessió de l'ajut. Inici al 2020 i finalització, com a màxim, el 31 d'octubre de 2020.

Subcontractació màxima: 65% del pressupost elegible, prèvia autorització en la resolució de concessió.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Projectes d’R+D:

 • Costos de personal dedicat al projecte.
 • Costos de materials, fungibles, subministraments i productes similars.
 • Costos d'investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides a preu de mercat.
 • Consultoria i serveis equivalents.
 • Costos relacionats amb l'obtenció, validació i defensa de patents, avaluacions de la conformitat o autoritzacions necessàries per a la comercialització.

Projectes d'Inversió:

 • Costos de personal dedicat al projecte.
 • Costos de materials, subministraments i productes similars.
 • Costos d'adquisició d'actius fixos materials i immaterials.
 • Costos de contractacions externes necessàries per a la inversió.

QUANTIA DE L’AJUT

El pressupost màxim elegible per projecte per a les dues tipologies serà de 625.000 euros, amb una subvenció màxima de 500.000 euros per entitat, és a dir, fins al 80% del pressupost elegible.

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds a partir del 11 de maig del 2020 fins el 15 de desembre de 2020, o fins que s'esgotin els fons.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.