Loading...

COVID19 - Microcrèdits per ajudar a les empreses Manresanes afectades per la pandèmia

OBJECTE

Facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa i també facilitar finançament a empreses viables abans de la situació d’afectació per la crisi de la Covid-19 i que han vist greument perjudicada la seva activitat per aquesta crisi.

 

LÍNIES D’AJUT

 1. Emprenedoria

Beneficiaris:

 • Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2020.
 • Empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de gener de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Conceptes subvencionables:

Adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc).

Import de l’ajut:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

 

 1. Covid-19

Beneficiaris:

Empreses amb qualsevol forma jurídica i amb una plantilla de màxim 10 persones treballadores (amb independència si són a jornada parcial o sencera), que tinguin el domicili social l i/o centre de treball a Manresa. Requisits:

 • Empreses que hagin suspès la seva activitat econòmica a causa de la declaració de l’estat d’alerta per la Covid-19.
 • Empreses que, tot i haver pogut continuar l’activitat, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes de com a mínim un 50%, respecte del mateix període de l’any anterior.
 • Empreses que no es trobin en cap dels requisits anteriors però que hagin hagut de fer inversió/despesa per adaptar-se als canvis ocasionats per la crisi de la covid-19.

Conceptes subvencionables:

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar:

 • l’adaptació dels locals comercials i empreses per fer front a la crisi de la covid-19
 • les despeses de material per a la seguretat que recomanin les autoritats sanitàries per la ciutadania
 • les campanyes de promoció i màrqueting
 • el foment de nous serveis de les empreses, incorporats per tal de poder comercialitzar la seva oferta habitual, sobretot aquells relacionats amb la promoció de la venda online i l’adaptació de noves tecnologies
 • la creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes (que fins ara no feia l’empresa, habitualment) fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual
 • qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria.

Import de l’ajut:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 3.000 euros per a cadascun dels projectes.

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Un mateix projecte no podrà presentar-se simultàniament a la línia 1 i 2.
 • Condicions dels “microcrèdits”:
  • Tipus d’interès: 0%
  • Carència: No es contempla
  • Termini màxim de devolució: 4 anys.
  • Amortització i quotes trimestrals a retornar a partir de l’1 de gener del 2021

 

TERMINI

Línia 1: Emprenedoria:  

El termini de sol·licituds comprendrà des del 29 de maig fins el 30 de juny de 2020

Línia 2: Covid-19: 

El termini de sol·licituds comprendrà des del 29 de maig fins el 18 de juny de 2020

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.