Loading...

COVID19 - AJUTS DEL CCB PER PAL·LIAR ELS EFECTES GENERATS PER LA COVID AL BAGES

OBJECTE

La finalitat dels ajuts és contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19, ha causat als professionals i empreses.

BENEFICIARIS

 • Autònoms, només persona física. No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
 • Microempreses, amb un màxim de 6 persones treballadores.
 • Cooperatives, amb un màxim de 6 persones treballadores.

REQUISITS

Els beneficiaris han de:

 • Estar donats d’alta, com a mínim, durant el primer trimestre de l'any 2020, en activitats econòmiques afectades per l’estat d’alarma.
 • Desenvolupar la seva activitat a la comarca del Bages.
 • Tenir un màxim de 6 persones treballadores (fixes o discontínues) en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir un màxim de 6 persones treballadores (fixes o discontínues) en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir una facturació màxima de 600.000€ en el darrer exercici.

QUANTIA DE L’AJUT

L’import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim de 300 euros i màxim de1.000 euros.

Es podrà reconèixer el dret a la condició de beneficiàries a un màxim de 1.500 persones.

Com es calcula l'import de l'ajut?

 • Si el número de sol·licitants és igual o inferior a la xifra màxima indicada, es reconeixerà la condició de beneficiàries a totes les persones que reuneixin els requisits.
 • Si el número de sol·licitants és superior a la xifra màxima indicada, es reconeixerà la condició de beneficiàries a les persones sol·licitants que reuneixin els requisits, per ordre de presentació de les sol·licituds fins a assolir la xifra màxima indicada. Quedaran exclosos de la subvenció els que superin aquesta xifra.
 • Si el número de beneficiaris/àries és superior a 450, la subvenció serà el resultat de dividir l’import de la línia de subvencions (450.000,00 euros) pel número de beneficiaris.
 • Si el número de beneficiaris/àries és igual o inferior a 450, la subvenció serà de 1.000 euros.
 • Si, un cop tancant el termini de recepció de sol·licituds no s’hagués esgotat la partida pressupostària prevista, s’ampliarà el termini de la convocatòria fins exhaurir la partida, atorgant l’import de la subvenció que hagués resultat en el primer repartiment.

CARACTERÍSTIQUES

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència no competitiva.

TERMINI

Es poden demanar fins el 30/06/2020 o fins a l'esgotament del pressupost.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.