Loading...

Ajuts a Doctorats Industrials (2019)

OBJECTE

Subvenció, en règim de concurrència competitiva, a doctorats industrials per a l'any 2019

BENEFICIARIS

 1. Entorn empresarial:
 • Organismes de recerca o empreses que en depenguin.
 • Departaments, delegacions o serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
 • Entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials
 1. Entorn acadèmic:

Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els ajuts són per a un període de tres anys, comptadors a partir de la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts o de la data del contracte, si aquesta és posterior.
 • Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals.
 • Els contractes s'han de formalitzar com a molt tard en el termini de 45 dies hàbils des de la publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya de la resolució de concessió que correspongui.
 • La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir com a molt tard en el termini de 25 dies hàbils després de la finalització del termini d'acceptació de l'ajut.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Requisits:
 • Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es facin en el termini i les condicions establerts. En cap cas, el cost dels béns o els serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
 • Que les despeses es comprometin durant el període d'execució de l'activitat subvencionada i estiguin realment pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
 • Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència.
 • Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

DETALLS

L'import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 4.378.800,00 euros.

De l’import destinat, 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2019; 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2020, i 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2021.

Es podrà assignar fins a un 70% del pressupost total a la resolució del primer termini, fins a un 10% a la resolució del segon termini, fins a un 10% a la resolució del tercer termini i fins a un 10% a la resolució del quart termini.

En el moment de la sol·licitud, el doctorand o doctoranda ha d'acreditar estar admès en un programa de doctorat per al curs 2018-2019 o per al curs 2019-2020 i, en el moment de l'acceptació, estar matriculat o tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2018-2019 o 2019-2020.

TIPUS D'AJUT

Subvencions en règim de concurrència competitiva.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 14/03/2019 fins al 10/12/2018 a les 14:00:00h. hora local Barcelona.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.