Loading...

AJUTS FINANCERS PER PROJECTES D'I+D+i - INDÚSTRIA CONECTADA 4.0

OBJECTE


Desenvolupament de projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, emmarcats en les Àrees Estratègiques de la Indústria Connectada 4.0.

 

ÀMBIT TEMÀTIC


Desenvolupament i implementació dels habilitadors digitals inclosos en l'Estratègia Indústria Connectada 4.0 a empreses industrials manufactureres.

 

BENEFICIARIS


Societats que NO formin part del sector públic, que vinguin desenvolupant una activitat industrial productiva durant un període d'almenys tres anys comptats fins a la data de fi de termini de sol·licitud.

 

DESPESES FINANÇABLES


  • Costos de personal
  • Costos d’instrumental i material inventariable: Només el cost d’amortització
  • Costos d'investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència
  • Costos generals suplementaris: patents, models d'utilitat, disseny industrial, marques o altres figures...

Les actuacions finançades s’hauran d'executar des del dia següent a la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de divuit mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

 

QUANTIA DE L’AJUT


El finançament que es concedeixi a conseqüència de les sol·licituds presentades d'acord amb la convocatòria, tindrà una quantia màxima de 50.000.000 €.

El pressupost finançable mínim serà de 100.000€.

Segons els tipus de projectes, les intensitats brutes màximes seran les següents:

TIPUS DE PROJECTE

Intensitats brutes màximes d’ajuts en forma de subvenció als beneficiaris

EMPRESES NO PIME

MITJANES EMPRESES

PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES

Investigació Industrial

Fins el 50% del cost subvencionable del projecte

Fins el 60% del cost subvencionable del projecte

Fins el 70% del cost subvencionable del projecte

Desenvolupament experimental

Fins el 25% del cost subvencionable del projecte

Fins el 35% del cost subvencionable del projecte

Fins el 45% del cost subvencionable del projecte

Innovació en matèria d’organització i processos

Fins el 15% del cost subvencionable del projecte

Fins el 50% del cost subvencionable del projecte

Fins el 50% del cost subvencionable del projecte

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT


  • Termini d'amortització: 10 anys, amb un termini de carència de 3 anys.
  • Tipus d'interès d'aplicació: 0%.
  • Mètode d'amortització: Les quotes d’amortització del principal seran anuals i de la mateixa quantia, i s’hauran de satisfer un cop finalitzat el termini de carència.
  • Garanties: 20% del préstec proposat.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


Del 5 d’abril del 2019 fins al 8 de maig del 2019.

 

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més