Loading...

AJUTS FINANCERS PER PROJECTES D'I+D+i - INDÚSTRIA CONECTADA 4.0

OBJECTE


Desenvolupament de projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, emmarcats en les Àrees Estratègiques de la Indústria Connectada 4.0.

 

ÀMBIT TEMÀTIC


Desenvolupament i implementació dels habilitadors digitals inclosos en l'Estratègia Indústria Connectada 4.0 a empreses industrials manufactureres.

 

BENEFICIARIS


Societats que NO formin part del sector públic, que vinguin desenvolupant una activitat industrial productiva durant un període d'almenys tres anys comptats fins a la data de fi de termini de sol·licitud.

 

DESPESES FINANÇABLES


  • Costos de personal
  • Costos d’instrumental i material inventariable: Només el cost d’amortització
  • Costos d'investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència
  • Costos generals suplementaris: patents, models d'utilitat, disseny industrial, marques o altres figures...

Les actuacions finançades s’hauran d'executar des del dia següent a la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de divuit mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

 

QUANTIA DE L’AJUT


El finançament que es concedeixi a conseqüència de les sol·licituds presentades d'acord amb la convocatòria, tindrà una quantia màxima de 50.000.000 €.

El pressupost finançable mínim serà de 100.000€.

Segons els tipus de projectes, les intensitats brutes màximes seran les següents:

TIPUS DE PROJECTE

Intensitats brutes màximes d’ajuts en forma de subvenció als beneficiaris

EMPRESES NO PIME

MITJANES EMPRESES

PETITES EMPRESES I MICROEMPRESES

Investigació Industrial

Fins el 50% del cost subvencionable del projecte

Fins el 60% del cost subvencionable del projecte

Fins el 70% del cost subvencionable del projecte

Desenvolupament experimental

Fins el 25% del cost subvencionable del projecte

Fins el 35% del cost subvencionable del projecte

Fins el 45% del cost subvencionable del projecte

Innovació en matèria d’organització i processos

Fins el 15% del cost subvencionable del projecte

Fins el 50% del cost subvencionable del projecte

Fins el 50% del cost subvencionable del projecte

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT


  • Termini d'amortització: 10 anys, amb un termini de carència de 3 anys.
  • Tipus d'interès d'aplicació: 0%.
  • Mètode d'amortització: Les quotes d’amortització del principal seran anuals i de la mateixa quantia, i s’hauran de satisfer un cop finalitzat el termini de carència.
  • Garanties: 20% del préstec proposat.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


Del 5 d’abril del 2019 fins al 8 de maig del 2019.

 

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER