Loading...

Deduccions per R+D+i a l'Impost sobre Societats

Ara és un bon moment per informar-se sobre les possibilitats d’aplicar-se deduccions per R+D+i

L’Impost de Societats estableix importants deduccions per les empreses que portin a terme determinades activitats que des de la pròpia Administració pretenen fomentar. Una d’elles, segurament la més important, és la deducció per la realització de projectes de R+D+i.

Els percentatges de deducció en línies generals per aquest concepte són els següents:

  • Recerca i Desenvolupament: Una deducció de fins el 42% del pressupost en R+D

  • IT: Una deducció del 12% del pressupost del projecte en IT

Es tracta d’una deducció a la QUOTA ÍNTEGRA, una vegada aplicat el tipus impositiu, pel què representa un estalvi net per l’empresa.

Per poder-les aplicar és important:

  • Detecció i identificació del projecte

  • Anàlisi de la naturalesa (R+D o IT)

  • Decidir quina es la via a la que es vol optar per aplicar la deducció amb el màxim de seguretat jurídica

Des d’INIGEST som assessors acreditats per ACCIÓ per a l’assessorament fiscal de projectes de R+D+i i els podem ajudar a definir les alternatives per aconseguir un major benefici fiscal per la seva empresa.

Contacta amb nosaltres: Carme Alonso ; 93 877 13 31 ; calonso@inigest.com; INIGEST EMPRESARIAL SL

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER