Loading...

Deduccions per R+D+i a l'Impost sobre Societats

Ara és un bon moment per informar-se sobre les possibilitats d’aplicar-se deduccions per R+D+i

L’Impost de Societats estableix importants deduccions per les empreses que portin a terme determinades activitats que des de la pròpia Administració pretenen fomentar. Una d’elles, segurament la més important, és la deducció per la realització de projectes de R+D+i.

Els percentatges de deducció en línies generals per aquest concepte són els següents:

  • Recerca i Desenvolupament: Una deducció de fins el 42% del pressupost en R+D

  • IT: Una deducció del 12% del pressupost del projecte en IT

Es tracta d’una deducció a la QUOTA ÍNTEGRA, una vegada aplicat el tipus impositiu, pel què representa un estalvi net per l’empresa.

Per poder-les aplicar és important:

  • Detecció i identificació del projecte

  • Anàlisi de la naturalesa (R+D o IT)

  • Decidir quina es la via a la que es vol optar per aplicar la deducció amb el màxim de seguretat jurídica

Des d’INIGEST som assessors acreditats per ACCIÓ per a l’assessorament fiscal de projectes de R+D+i i els podem ajudar a definir les alternatives per aconseguir un major benefici fiscal per la seva empresa.

Contacta amb nosaltres: Carme Alonso ; 93 877 13 31 ; calonso@inigest.com; INIGEST EMPRESARIAL SL

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més